Złoty Medal OMPN

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
1 lipca 2011r. nasza szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz certyfikat podpisany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Władysława Bartoszewskiego. Uroczystość miała miejsce w brzozowskim ratuszu podczas obchodów Dni Brzozowa. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, dla całej społeczności szkolnej, na ręce dyrektora szkoły Jadwigi Ścibor przekazała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz.
Medal został ustanowiony 15 lipca 1976 uchwałą Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci. Jest on nadawany osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także za opiekę nad tymi miejscami.

 

Certyfikat zobacz tutaj